EN | HR | ES | IT | DE | SV
Image

Završene istraživačke i analitičke aktivnosti

Inovativni GENIE model poduzetništva unutar poduzeća rezultat je istraživačkih i analitičkih aktivnosti u okviru projekta GENIE i od sada je dostupan na GENIE platformi https://genieproject.eu/assessment.php. Platforma nudi informacije o ciljevima, aktivnostima i rezultatima projekta. Inovativni GENIE model poduzetništva unutar poduzeća u mikro/malim i srednjim poduzećima (MMSP) sadrži mehanizme za implementaciju poduzetništva unutar poduzeća, a oni uključuju i angažiraju zaposlenike s ciljem razvoja novih ideja, poslovnih i upravljačkih procesa te proizvoda i usluga. Cilj modela je identificirati različite koncepte poduzetništva unutar poduzeća i odgovoriti na koji način se može uspostaviti poduzetnička kultura u poduzećima.   Model koji je pripremio projektni tim sedam partnera iz šest zemalja: Njemačke, Italije, Švedske, Belgije, Hrvatske i Španjolske predlaže mehanizme za mala i srednja poduzeća za implementaciju poduzetništva unutar poduzeća angažiranjem osoblja i menadžmenta za razvoj novih ideja, proizvoda i usluga te poslovnih i upravljačkih procesa s ciljem održavanja inovativnosti, konkurentnost i rasta.     GENIE model sadrži sljedeće elemente: Koncepti unutarnjeg poduzetništva Europski kontekst Poduzetništvo unutar poduzeća u znanstvenoj literaturi Pokretači i zapreke poduzetništva unutar poduzeća Modeli upravljanja poduzetništvom unutar poduzeća Okvir poduzetničkih politika unutar poduzeća Najbolje prakse poduzetništva unutar poduzeća/naučene lekcije/studije slučaja velikih korporacija Digitalna dimenzija poduzetništva unutar poduzeća   Prema ovom modelu, poduzetništvo unutar poduzeća se smatra pojavom u nastajanju koja odgovara novoj paradigmi i promjeni vrijednosti koju su mnoga poduzeća počela razvijati od početka prošlog desetljeća. Poduzetništvo unutar poduzeća može se poticati sljedećim aktivnostima:   Poticanjem proaktivnog razmišljanja, osjećaja inicijative i sudjelovanja u donošenju odluka Podržavanjem razvoja trans-funkcionalnih vještina zaposlenika koji su ključni u jačanju njihovog novog statusa – i povezanih stavova Doprinosom nastanku poslovnog okruženja koje daje priliku za stvaranje produktivnih i učinkovitih poslovnih odnosa Stvaranjem mogućnosti za izražavanje i otkrivanje suprotnih mišljenja – na temelju kritičkih, racionalnih i efektivnih pretpostavki Uspostavljanjem protoka međufunkcionalne i međuhijerarhijske povratne informacije za uzajamnu predanost i ponudu vrijednosti    

Pročitaj više

Image

Gamifikacija i obrazovanje u svrhu poticanja intrapoduzetništva u poduzeću: pokrenuta je GENIE platforma

GENIE platforma nudi informacije o ciljevima, aktivnostima i rezultatima projekta, sada je I službeno online (https://genieproject.eu/). Platforma sadrži sve informacije o projektu te njegove rezultate. GENIE projekt nastoji ponuditi rješenja za implementaciju intrapoduzetništva u poduzeću korištenjem gamifikacije i obrazovanja. Cilj je pridonijeti konkurentnosti, rastu i inovativnosti MMSP-a. Razvit će se skup inovativnih alata za obuku, kao što je društvena igra GENIE. Ovu platform, prilagođenu korisniku, razvio je španjolski partner konzorcija, IWS (Internet Web Solutions), a partneri će je stalno ažurirati tijekom provedbe projekta. Platforma je dostupna na šest jezika (engleski, španjolski, švedski, njemački, hrvatski i talijanski) i sastoji se od sljedećih dijelova, optimiziranih za različite uređaje i preglednike:   POČETNA: dio koji upoznaje korisnike s GENIE platformom naglašavajući: • Model GENIE • Obuku • Okvir & Dekalog PROJEKT: služi kao manifest projekta, uključuje informacije o projektu, misiji i načinu na koji GENIE nastoji privući međunarodne dionike povezane s područjem strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kako bi se materijalizirao proizvod koji uključuje višestruka rješenja. PARTNERI: daje informacije o partnerima uključenima u projekt MODEL: ovaj dio prikazuje GENIE model koji se temelji na konceptima intrapoduzetništva, najboljim praksama/studijama slučaja, usporedbi između MMSP-a i velikih korporacija te usporedbi s različitim okvirima u EU. OBUKA: uključuje obuku u obliku mini-tečajeva i operativnih alata u besplatnom, višejezičnom modalitetu. OKVIR & DEKALOG: zaokružuje sliku projekta GENIE, uključujući smjernice i operativne dokumente za razvoj intrapoduzetništva za mikropoduzeća EU. ZAJEDNICA: uključiti što više moguće pridruženih partnera i proširiti vijest o GENIE korisnicima, ciljevima, općoj javnosti i krajnjim korisnicima. VIJESTI: biti u tijeku s najnovijim dostignućima projekta GENIE. Za kreiranje platforme zadužen je IWS kao tehnološki partner, kao i za njezino održavanje, prilagodbu i funkcioniranje, a također će doprinijeti implementaciji svih koraka i faza projekta U projektu GENIE sudjeluje sedam partnera iz šest država: Njemačke, Italije, Švedske, Belgije, Hrvatske i Španjolske, a project je sufinanciran iz programa Erasmus+ Europske komisije.

Pročitaj više

Image

Odobren je inovativni projekt za primjenu teme intrapoduzetništva na mala i mikro poduzeća - projekt GENIE.

U studenom 2021. Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung (Erasmus+ Nacionalna agencija u Njemačkoj) objavila je odobrenje prijedloga GENIE - Gamifikacija i obrazovanje u svrhu poticanja intrapoduzetništva u poduzeću u okviru KA2 Cooperation for Innovation and Exchange of Best Practices - Strateško partnerstvo za obrazovanje odraslih.   Europska komisija poziva poduzeća da postanu inovativnija i dinamičnija. Zaposlenici poduzeća vrlo često nemaju mogućnosti razmišljati na poduzetnički način. U malim i mikropoduzećima nedostaje instrumenata i koncepata za veće uključivanje zaposlenika u poslovni proces. Intrapoduzetništvo – poduzetničko ponašanje zaposlenika u poduzeću – jača fleksibilnost poduzeća i promiče odgovornost te slobodu zaposlenika. Cilj projekta GENIE-a je razviti tečajeve i alate za promicanje i jačanje intrapoduzetništva u poduzećima. U tom kontekstu, partneri će provesti niz jasno definiranih aktivnosti koje će dovesti do postizanja opipljivih i operativnih rezultata, kao što su:   Analiza postojećih instrumenata u partnerskim zemljama Razvoj GENIE alata za razvoj i implementaciju intrapoduzetništva Izrada društvene igre na temu Testna faza društvene igre   GENIE rezultati bit će praktična i relevantna rješenja za mikro i mala poduzeća, dostupna besplatno i bez ograničenja u višejezičnim verzijama putem OER platforme. GENIE je sufinanciran iz programa Europske komisije Erasmus Plus i traje 24 mjeseca između siječnja 2022. i prosinca 2023. Projekt je prijavilo i provodi ga sedam organizacija iz šest europskih zemalja (Belgija, Hrvatska, Njemačka, Italija, Španjolska i Švedska ).   Uloga Sveučilišta u Dubrovniku (UNIDU) u projektu je izrada metodologije i mapiranje dinamike intrapoduzetništva pri čemu će se analizirati akademska/znanstvena literatura, te identificirati megatrendovi u korporativnom svijetu.  Osim toga, UNIDU će prikupiti i obraditi podatke prikupljene od ostalih partnera kako bi se izradio intrapoduzetnički profil specifičan za svaku analiziranu državu.  Na taj način kreirat će se prikaz mogućnosti i izazova, pokretača i inhibitora dinamike intrapoduzetništva za mala i mikro poduzeća.   Za više informacija o GENIE-u i drugim inicijativama Sveučilišta u Dubrovniku:   Centre for research of digital transformation CREDO University of Dubrovnik Department of Economics and Business Lapadska obala 7 20000 Dubrovnik https://credo.unidu.hr/index.php/en/ credo@unidu.hr   https://www.unidu.hr/epe/                                               Facebook: https://www.facebook.com/UNIDUcro/   YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC1-XE5pU7yYigYERsxD3XqQ   LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/unidu-cro/   Instagram: https://www.instagram.com/sveucilisteudubrovniku/?hl=en   Twitter: https://twitter.com/uniducro?lang=en  

Pročitaj više

Konzorcij

Partneri