EN | HR | ES | IT | DE | SV
Image

Projekt GENIE susreće HR menadžere i konzultante

Projekt GENIE, koji se financira u sklopu programa Erasmus+ i provodi od početka 2022., razvio je, testirao i finalizirao razne edukativne materijale o intrapoduzetništvu tijekom posljednja 23 mjeseca. Također, osmišljena je društvena igra kako bi ovu ideju predstavila tvrtkama na zabavan način.   U sklopu događaja uživo 1. prosinca 2023. u Stuttgartu, projektni menadžer d-ialoga (vlasnik Hans-Jürgen Dorr) imao je priliku sudionicima predstaviti iskustva i nalaze, kao i detaljno sve materijale kako bi ih isprobali i diskutirali o njima. Dionici iz tvrtki i konzultanti bili su oduševljeni sadržajem i metodologijom prenošenja ove teme na zaposlenike.

Pročitaj više

Image

Projekt GENIE je na cilju

Četvrti i posljednji projektni sastanak partnerskih organizacija u okviru projekta GENIE imao je za cilj revidirati kvalitetu svih razvijenih proizvoda s posebnim naglaskom na pitanja održivosti i integracije rezultata u budući rad svih partnera. Na temelju vrlo uspješnog procesa validacije, koji je uključio više dionika nego što je bilo planirano, a istovremeno uz izvrsne povratne informacije od dionika uključenih u proces, finalizirani su proizvodi GENIE projekta (edukacijski materijali i GENIE igra). Dosadašnji rad na diseminaciji rezultata premašio je očekivanja. Više od 400.000 zainteresiranih i organizacija već je dosegnuto online; više od 110.000 informirano je o projektu GENIE putem analognih medija. 3000 ljudi već je koristilo GENIE materijal, a igra je već preuzeta gotovo 300 puta na njihova računala. Konačno, početna stranica posjećena je više od 80.000 puta. Konzorcij je optimističan za daljnje i intenzivno korištenje od strane zainteresiranih dionika diljem Europe. Četvrti sastanak održan je od 23. do 24. studenog 2023. u d-ialogu u Wuppertalu.

Pročitaj više

Image

GiB/GENIE večer umrežavanja

Dana 23. studenog 2023. održan je 3. sastanak u okviru projekta „Gründen in Brandenburg” (engl. Starting a business in Brandenburg). Svi sudionici imali su priliku razgovarati o aktualnostima i razmijeniti ideje. Uz start up aktivnosti u ovoj regiji, predstavljen je i projekt „GENIE“.   CIT GmbH uključen je u ovaj ERASMUS+ projekt zajedno sa šest europskih partnera. Partneri su zajedno razvili model za implementaciju intrapoduzetništva (tj. poduzetničkog razmišljanja) u mikro, malim i srednjim poduzećima (MMSP). Kao rezultat toga, CIT GmbH predstavio je različite edukativne module. Nadalje, razvijena je igra koja omogućuje sudionicima testiranje i produbljivanje znanja o intrapoduzetništvu. Igra je također testirana tijekom večeri umrežavanja. Sudionici su večer umrežavanja napustili puni dojmova, novih znanja i uspješno uspostavljenih kontakata.

Pročitaj više

Image

Projekt GENIE promiče poduzetničko razmišljanje i aktivnosti među zaposlenicima

Projekt GENIE, financiran iz Erasmus+ programa, ima za cilj pridonijeti konkurentnosti malih i mikro poduzeća razvojem praktičnih alata kao što su edukativni materijali ili društvena igra. Cilj je promicati poduzetničko razmišljanje i aktivnosti među zaposlenicima u smislu intrapoduzetništva kao i podizanje svijesti o ovoj važnoj temi među studentima, edukatorima, novim korisnicima i zainteresiranim stranama.   U sklopu događaja, koji su podržali i organizirali d-ialogo i Institut za ergonomiju pri RWTH Aachen University (IAW), Hans-Jürgen Dorr, voditelj projekta GENIE, imao je priliku predstaviti sve alate i GENIE društvenu igru. Ciljna skupina znanstvenika bila je vrlo otvorena za intrapoduzetnički pristup i vidi ga i za svoje buduće djelovanje u drugim organizacijama i kao dobru priliku da se iskoristi inovativna sposobnost i predanost zaposlenika te tako osigura konkurentnost.   Projekt će biti završen krajem 2023., a izuzetan odjek u medijima i iskoristivost svih materijala u nadolazećim godinama jamče daljnju distribuciju materijala.

Pročitaj više

Image

Projekt Erasmus+ promiče poduzetničke aktivnosti unutar poduzeća

Projekt GENIE, financiran iz Erasmus+ programa, ima za cilj pridonijeti konkurentnosti malih i mikro poduzeća razvojem praktičnih alata kao što su edukativni materijali ili društvena igra. Cilj je promicati poduzetničko razmišljanje i aktivnosti među zaposlenicima u smislu intrapoduzetništva kao i podizanje svijesti o ovoj važnoj temi među studentima, edukatorima, novim korisnicima i zainteresiranim stranama.   U sklopu online događanja 2. studenog 2023., u organizaciji konzultantske tvrtke d-ialogo (koordinator projekta) i Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung u Bottropu - predstavljen je projekt s edukativnim materijalima/modulima i društvenom igrom (online verzija) sudionicima iz udruga, agencijama za razvoj poslovanja i konzultantima. Svi su uključeni dionici bili vrlo pozitivni u vezi s odabranim pristupom uvođenja intrapoduzetništva u tvrtke i uzbuđenja zaposlenika oko toga.   Projekt će biti završen krajem 2023., a izuzetan odjek u medijima i iskoristivost svih materijala u nadolazećim godinama jamče daljnju distribuciju materijala.

Pročitaj više

Image

ODRŽAN GENIE MULTIPLIKATIVNI DOGAĐAJ U DUBROVNIKU, HRVATSKA

Sveučilište u Dubrovniku – Centar za istraživanje digitalne transformacije (CREDO) organizirao je multiplikativni događaj u Dubrovniku 27. listopada 2023. Nakon pozdravnog govora i individualnog predstavljanja sudionika, predstavljen je projekt GENIE u sklopu Erasmus+ programa. Nakon uvoda, prof. Marija Bečić predstavila je partnere projektnog konzorcija, te ciljeve i rezultate projekta. Zatim je dala detaljan uvid u inovativnu OER platformu, njen sadržaj i brojne prednosti. Pregled svih bitnih elemenata projekta GENIE bio je temelj središnjeg dijela multiplikatorskog događaja koji je uključivao panel raspravu.   Panel rasprava prvenstveno se fokusirala na sljedeće tečajeve: (a) Digitalno intrapoduzetništvo: Izgledi i izazovi, (b) Osobni razvoj i intrapoduzetništvo: rastuća samosvijest i svjesnost, (c) Nada, očekivanje i stvarnost poduzetništva unutar organizacije: otkrivanje intrapoduzetnika, i (d) Predstavljanje ideje (pitcha) šefu: Prezentacija ideje i prikupljanje podrške. Iako su ova četiri tečaja bila u fokusu, tijekom rasprave sudionici su se bavili i temama ostalih tečajeva.   Multiplikativni događaj održan je u jednoj od zgrada Sveučilišta u Dubrovniku. Sudionici ovog događaja bili su predstavnici hrvatskih mikro, malih i srednjih poduzeća. Ukupno 30 predstavnika hrvatskih poduzeća aktivno je sudjelovalo na događaju. Dobili su informacije o tome kako njegovati intrapoduzetništvo, koje uključuje i angažira osoblje i menadžment, u razvoju novih ideja, poslovnih i upravljačkih procesa, proizvoda i usluga – a sve kako bi se održala inovativnost, konkurentnost i rast MMSP-a. Multiplikativni događaj je bio vrlo uspješan i motivirajuć. Kao što je vidljivo iz dnevnog reda, događaj je bio prikladno strukturiran s uvodom i operativnim pregledom nakon čega je uslijedila panel rasprava o intrapoduzetništvu u poduzećima s pitanjima i komentarima. Sudionici su bili zainteresirani za prezentirane materijale i pokazali su proaktivan stav dijeleći svoja iskustva, postavljajući relevantna pitanja i sudjelujući u raspravi.

Pročitaj više

Image

GENIE diseminacijski događaj u Briselu s međunarodnom skupinom sudionika

IHF asbl s ponosom je bio domaćin diseminacijskog događaja GENIE projekta, dinamičnog i suradničkog okupljanja koje se održalo 12. listopada 2023. u Briselu, Belgija. Ovaj događaj umrežavanja, osmišljen kako bi potaknuo smislenu raspravu i suradnju o intrapoduzetništvu i inovativnom poslovanju, privukao je 15 međunarodnih sudionika, stvarajući raznoliku i angažiranu skupinu.   Događaj je započeo u 14:00 toplom dobrodošlicom i registracijom, dajući pozitivan ton za dan koji se pokazao sveobuhvatnim.   Dnevni red odvijao se besprijekorno vodeći sudionike kroz GENIE projekt. Počevši od uvida u pozadinu projekta, sastav konzorcija i ciljeve, događaj je pružio sveobuhvatan pregled očekivanog učinka i dugoročne vizije. Strukturirani dnevni red zatim je slijedio detaljan plana rada, uključujući strukturu rada, ključne točke projekta i očekivane rezultate.   Fokusirane sesije o projektnim rezultatima 1 i 2 (PR1 i PR2) prikazale su opipljive rezultate projekta GENIE. Sudionici su stekli uvid u GENIE OER platformu i GENIE inovativni model, otvarajući put informiranim raspravama o inovativnim doprinosima projekta.   Zaslužena pauza za kavu pružila je priliku za umrežavanje, omogućivši sudionicima da se osvježe i neformalno komuniciraju. Događaj je nastavljen s fokusom na projektne rezultate 3 (PR3), posebno ističući komponente GENIE inovativni trening i gamifikacija. Ovaj segment detaljno je prikazao istraživanje o tome kako ovi elementi pridonose sveobuhvatnim ciljevima projekta.   Posljednji strukturirani segment, pitanja i odgovori (Q&A), potaknuo je aktivan angažman između sudionika i IHF tima. Ova interaktivna sesija omogućila je pojašnjenja, uvide i razmjenu ideja, dajući događaju dimenziju aktivnosti.   Događaj, namijenjen organizacijama koje se bave poslovanjem i inovacijama, kao i predstavnicima obrazovanja i istraživanja, uspješno je privukao sudionike iz raznih europskih zemalja.   Sudionici su izrazili svoje zadovoljstvo inovativnim sadržajem, alatima i resursima predstavljenim tijekom događaja. Svi sudionici pokazali su predanost širenju rezultata GENIE projekta unutar svojih mreža i organizacija.   Ukratko, događaj umrežavanja GENIE projekta u Briselu, koji je pažljivo organizirao IHF asbl, poslužio je kao vrijedna platforma za suradnju, širenje informacija o projektu i razmjenu vrijednih uvida. Predanost koju su pokazali sudionici dobar je znak za budući uspjeh i utjecaj projekta u europskom kontekstu.   Za medijske upite i više informacija o projektu GENIE posjetite mrežnu stranicu projekta: https://genieproject.eu/index_hr.php

Pročitaj više

Image

GiB/GENIE večer umrežavanja

Dana 31. kolovoza 2023. održan je 2. sastanak projekta „Gründen in Brandenburg” (engl. Starting a business in Brandenburg). Svi sudionici imali su priliku razgovarati o aktualnostima i razmijeniti ideje. Uz start up aktivnosti u ovoj regiji, predstavljen je i projekt „GENIE“.   CIT GmbH uključen je u ovaj ERASMUS+ projekt zajedno sa šest europskih partnera. Partneri su razvili model za implementaciju intrapoduzetništva (tj. poduzetničkog razmišljanja) u mikro, malim i srednjim poduzećima (MMSP). Kao rezultat toga, CIT GmbH predstavio je različite edukativne module. Nadalje, razvijena je igra koja omogućuje sudionicima testiranje i produbljivanje znanja o intrapoduzetništvu. Igra je, također, testirana tijekom večeri umrežavanja. Ukratko, sudionici su večer umrežavanja napustili puni dojmova, novih znanja i uspješno uspostavljenih kontakata.

Pročitaj više

Image

Projekt GENIE obratio se ciljnoj skupini na diseminacijskom događaju koji je održao IDP

Tvrtka IDP European Consultants bila je domaćin uspješnog događaja umrežavanja i radionice s raznolikom skupinom od 20 sudionika, prvenstveno predstavnika lokalnih MMSP-ova, organizacija za obrazovanje i strukovno osposobljavanje te sektora usluga poslovne podrške.   Događaj je započeo toplim prijemom, koji je omogućio nesmetan proces registracije i zajedničke rasprave. Nakon toga, dat je pregled plana rada i pozadine projekta, uključujući ključne aspekte kao što su projektni partneri, ciljevi, očekivani učinak, dugoročna vizija, struktura rada, trenutno stanje i sljedeći koraci.   Vrhunac događaja bila je dinamična prezentacija korištenjem GENIE OER platforme, koja nudi sveobuhvatnu analizu rezultata projekta, uključujući GENIE inovativni model, edukaciju i društvenu igru. Sudionici su stekli dragocjene uvide u inovativno područje intrapoduzetništva, poboljšavajući svoje razumijevanje rezultata projekta GENIE.   Događaj je završio zanimljivom i neformalnom sesijom pitanja i odgovora, pružajući sudionicima priliku za aktivnu interakciju između ostalih i s timom IDP European Consultants. Ova je sesija potaknula razmjenu pojašnjenja i vrijednih uvida, potičući suradničku i aktivnu atmosferu.   Predstavnici i osoblje iz MMSP-a, organizacija za strukovno obrazovanje i službi za podršku aktivno su sudjelovali, ističući inkluzivnost događaja i relevantnost za temeljne ciljeve GENIE projekta. Predanost koju su pokazali sudionici naglašava potencijalni učinak projekta u poticanju intrapoduzetništva u malim i srednjim poduzećima.   Pozitivne povratne informacije sudionika ukazale su na visoku razinu zadovoljstva praktičnim i vrijednim sadržajem, naglašavajući inovativnost i jednostavnost platforme.   GENIE diseminacijski događaj u Italiji, koji je organizirao IDP European Consultants, poslužio je kao vrijedna platforma za širenje informacija o projektu, poticanje suradnje, angažmana i razmjene znanja među sudionicima. Događaj je uspješno unaprijedio ciljeve GENIE projekta i obećava trajan utjecaj na područje intrapoduzetništva.   Za medijske upite i više informacija o GENIE projektu,   obratite se na: operations@idpeuropa.com   i posjetite: https://genieproject.eu/index_hr.php   O IDP europskim konzultantima:   IDP European Consultants dinamična je konzultantska organizacija posvećena pokretanju inovacija, suradnji i dijeljenju znanja u različitim projektima. Saznajte više na https://idpeuropa.com/

Pročitaj više

Image

GENIE diseminacijski događaj predstavljen u Málagi: Radionica o korisnim resursima za unapređenje intrapoduzetništva

U okviru projekta GENIE (Gamification & Education to Nurture Intrapreneurship at Enterprise), sufinanciranog od strane Erasmus+, Internet Web Solutions je zajedno sa svojim pridruženim partnerom Arrabal-Aid bio domaćin Radionice o korisnim resursima za unapređenje intrapoduzetništva 3. svibnja 2023. Ova je sesija služila za istraživanje načina promicanja intrapoduzetništva u europskim tvrtkama putem edukativnih materijala/modula, studija slučaja i digitalnih alata.   Pridruženi partner Arrabal visoko je cijenjen u Málagi zbog svoje politike osposobljavanja i zapošljavanja, do te mjere da mnoge njegove lokacije osigurava Gradsko vijeće Málage.   Projekt je detaljno predstavljen zajedno s njegovim ciljevima, metodologijom provedbe i projektnim suradnicima. Konkretno, predstavljena su četiri intelektualna ishoda (IO) i resursi koji su već dostupni na višejezičnoj OER platformi na https://genieproject.eu/:   IO1: OER platforma za intrapoduzetnike i mala i srednja poduzeća, koja služi kao repozitorij za sve rezultate projekta.   IO2: Završno izvješće o inovativnom modelu GENIE za intrapoduzetništvo u mikro, malim i srednjim poduzećima (SME) pod nazivom "Intrapreneurship in Microenterprise: The GENIE Model & Innovative Pedagogies".   IO3: GENIE inovativni trening i gamifikacija:   • GENIE program osposobljavanja za poticanje intrapoduzetništva u tvrtkama, koji se sastoji od 11 modula i 11 studija slučaja na 6 jezika (engleski, hrvatski, španjolski, talijanski, njemački i švedski).   • GENIE društvena igra, dizajnirana za zaposlenike i menadžere malih i srednjih poduzeća kako bi predstavila vrijednost poduzetništva na ugodan način, povećavajući inovativnost i konkurentnost za tvrtke i njihove zaposlenike.   IO4: GENIE Adoption Suite (trenutačno u razvoju), koji će pružiti smjernice za korisnike u mikro poduzećima i sustavu strukovnog obrazovanja za usvajanje, prilagodbu i implementaciju GENIE edukacijskih materijala i društvene igre.   Diseminacijski događaj okupio je 20 sudionika koji su predstavljali ciljne skupine, a koji su bili impresionirani praktičnim i inovativnim sadržajem projekta. Također, bili su prisutni i Arrabal tehničari, koji rade u lokalnim poslovnim i edukativnim ekosustavima. Funkcionalnost platforme predstavljena je kroz praktične demonstracije, kao i dostupni edukativni materijal, pružajući korisnicima sveobuhvatan uvid u sadržaj i alate razvije za projekt GENIE. Predstavljeni su digitalni materijali i online društvena igra, a povratne informacije i dojmovi prikupljeni su tijekom završne sesije razmjene ideja.

Pročitaj više

Image

Testiranje i provjera valjanosti

Nakon kompletiranja edukativnih materijala i GENIE društvene igre i online verzije igre, svi projektni partneri počinju s prezentiranjem edukativnih materijala i društvene igre u aktivnostima provjere valjanosti kako bi uključili najmanje 150 korisnika do listopada 2023. Ciljna skupina za testiranje i provjeru valjanosti su mikropoduzetnici, voditelji mikro i malih poduzeća kao i njihovi zaposlenici.   Cilj faze testiranja i provjere valjanosti unutar projekta GENIE je osigurati kvalitetu, pouzdanost i ispravnost materijala i igre. To je ključni korak u životnom ciklusu razvoja koji uključuje provjeru ispunjava li proizvod specificirane zahtjeve i radi li očekivano.   Primarni ciljevi testiranja i provjere valjanosti uključuju:   • Otkrivanje nedostataka • Osiguravanje funkcionalnosti • Provjera pouzdanosti • Poboljšanje kvalitete • Provjera očekivanja korisnika • Usklađenost i standardi • Ublažavanje rizika   U konačnici, cilj testiranja i provjere valjanosti je isporuka pouzdanog, visokokvalitetnog proizvoda ili sustava koji zadovoljava potrebe i očekivanja svojih korisnika, a istovremeno minimizira rizike i osigurava sukladnost s relevantnim standardima. Ovo je testiranje rezultata u stvarnom operativnom okruženju s ciljem prikupljanja povratnih informacija od korisnika o sadržaju, načinima isporuke, dubini i relevantnosti modula, jednostavnosti društvene igre za korisnika, funkcionalnostima OER platforme itd.   Korisnici koji su zainteresirani za obuku i online igru mogu pristupiti platformi bez zahtjeva za prijavu: https://genieproject.eu/training.php. Po završetku tečaja mogu koristiti obrazac za povratne informacije kako bi dali informacije o jednostavnosti modula za korisnike. Po završetku obuke i kviza na kraju, putem OER Platformu može se dobiti potvrda o sudjelovanju.

Pročitaj više

Image

Završene istraživačke i analitičke aktivnosti

Inovativni GENIE model poduzetništva unutar poduzeća rezultat je istraživačkih i analitičkih aktivnosti u okviru projekta GENIE i od sada je dostupan na GENIE platformi https://genieproject.eu/assessment_hr.php. Platforma nudi informacije o ciljevima, aktivnostima i rezultatima projekta. Inovativni GENIE model poduzetništva unutar poduzeća u mikro/malim i srednjim poduzećima (MMSP) sadrži mehanizme za implementaciju poduzetništva unutar poduzeća, a oni uključuju i angažiraju zaposlenike s ciljem razvoja novih ideja, poslovnih i upravljačkih procesa te proizvoda i usluga. Cilj modela je identificirati različite koncepte poduzetništva unutar poduzeća i odgovoriti na koji način se može uspostaviti poduzetnička kultura u poduzećima.   Model koji je pripremio projektni tim sedam partnera iz šest zemalja: Njemačke, Italije, Švedske, Belgije, Hrvatske i Španjolske predlaže mehanizme za mala i srednja poduzeća za implementaciju poduzetništva unutar poduzeća angažiranjem osoblja i menadžmenta za razvoj novih ideja, proizvoda i usluga te poslovnih i upravljačkih procesa s ciljem održavanja inovativnosti, konkurentnost i rasta.     GENIE model sadrži sljedeće elemente: Koncepti unutarnjeg poduzetništva Europski kontekst Poduzetništvo unutar poduzeća u znanstvenoj literaturi Pokretači i zapreke poduzetništva unutar poduzeća Modeli upravljanja poduzetništvom unutar poduzeća Okvir poduzetničkih politika unutar poduzeća Najbolje prakse poduzetništva unutar poduzeća/naučene lekcije/studije slučaja velikih korporacija Digitalna dimenzija poduzetništva unutar poduzeća   Prema ovom modelu, poduzetništvo unutar poduzeća se smatra pojavom u nastajanju koja odgovara novoj paradigmi i promjeni vrijednosti koju su mnoga poduzeća počela razvijati od početka prošlog desetljeća. Poduzetništvo unutar poduzeća može se poticati sljedećim aktivnostima:   Poticanjem proaktivnog razmišljanja, osjećaja inicijative i sudjelovanja u donošenju odluka Podržavanjem razvoja trans-funkcionalnih vještina zaposlenika koji su ključni u jačanju njihovog novog statusa – i povezanih stavova Doprinosom nastanku poslovnog okruženja koje daje priliku za stvaranje produktivnih i učinkovitih poslovnih odnosa Stvaranjem mogućnosti za izražavanje i otkrivanje suprotnih mišljenja – na temelju kritičkih, racionalnih i efektivnih pretpostavki Uspostavljanjem protoka međufunkcionalne i međuhijerarhijske povratne informacije za uzajamnu predanost i ponudu vrijednosti    

Pročitaj više

Image

Gamifikacija i obrazovanje u svrhu poticanja intrapoduzetništva u poduzeću: pokrenuta je GENIE platforma

GENIE platforma nudi informacije o ciljevima, aktivnostima i rezultatima projekta, sada je I službeno online (https://genieproject.eu/). Platforma sadrži sve informacije o projektu te njegove rezultate. GENIE projekt nastoji ponuditi rješenja za implementaciju intrapoduzetništva u poduzeću korištenjem gamifikacije i obrazovanja. Cilj je pridonijeti konkurentnosti, rastu i inovativnosti MMSP-a. Razvit će se skup inovativnih alata za obuku, kao što je društvena igra GENIE. Ovu platform, prilagođenu korisniku, razvio je španjolski partner konzorcija, IWS (Internet Web Solutions), a partneri će je stalno ažurirati tijekom provedbe projekta. Platforma je dostupna na šest jezika (engleski, španjolski, švedski, njemački, hrvatski i talijanski) i sastoji se od sljedećih dijelova, optimiziranih za različite uređaje i preglednike:   POČETNA: dio koji upoznaje korisnike s GENIE platformom naglašavajući: • Model GENIE • Obuku • Okvir & Dekalog PROJEKT: služi kao manifest projekta, uključuje informacije o projektu, misiji i načinu na koji GENIE nastoji privući međunarodne dionike povezane s područjem strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kako bi se materijalizirao proizvod koji uključuje višestruka rješenja. PARTNERI: daje informacije o partnerima uključenima u projekt MODEL: ovaj dio prikazuje GENIE model koji se temelji na konceptima intrapoduzetništva, najboljim praksama/studijama slučaja, usporedbi između MMSP-a i velikih korporacija te usporedbi s različitim okvirima u EU. OBUKA: uključuje obuku u obliku mini-tečajeva i operativnih alata u besplatnom, višejezičnom modalitetu. OKVIR & DEKALOG: zaokružuje sliku projekta GENIE, uključujući smjernice i operativne dokumente za razvoj intrapoduzetništva za mikropoduzeća EU. ZAJEDNICA: uključiti što više moguće pridruženih partnera i proširiti vijest o GENIE korisnicima, ciljevima, općoj javnosti i krajnjim korisnicima. VIJESTI: biti u tijeku s najnovijim dostignućima projekta GENIE. Za kreiranje platforme zadužen je IWS kao tehnološki partner, kao i za njezino održavanje, prilagodbu i funkcioniranje, a također će doprinijeti implementaciji svih koraka i faza projekta U projektu GENIE sudjeluje sedam partnera iz šest država: Njemačke, Italije, Švedske, Belgije, Hrvatske i Španjolske, a project je sufinanciran iz programa Erasmus+ Europske komisije.

Pročitaj više

Image

Odobren je inovativni projekt za primjenu teme intrapoduzetništva na mala i mikro poduzeća - projekt GENIE.

U studenom 2021. Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung (Erasmus+ Nacionalna agencija u Njemačkoj) objavila je odobrenje prijedloga GENIE - Gamifikacija i obrazovanje u svrhu poticanja intrapoduzetništva u poduzeću u okviru KA2 Cooperation for Innovation and Exchange of Best Practices - Strateško partnerstvo za obrazovanje odraslih.   Europska komisija poziva poduzeća da postanu inovativnija i dinamičnija. Zaposlenici poduzeća vrlo često nemaju mogućnosti razmišljati na poduzetnički način. U malim i mikropoduzećima nedostaje instrumenata i koncepata za veće uključivanje zaposlenika u poslovni proces. Intrapoduzetništvo – poduzetničko ponašanje zaposlenika u poduzeću – jača fleksibilnost poduzeća i promiče odgovornost te slobodu zaposlenika. Cilj projekta GENIE-a je razviti tečajeve i alate za promicanje i jačanje intrapoduzetništva u poduzećima. U tom kontekstu, partneri će provesti niz jasno definiranih aktivnosti koje će dovesti do postizanja opipljivih i operativnih rezultata, kao što su:   Analiza postojećih instrumenata u partnerskim zemljama Razvoj GENIE alata za razvoj i implementaciju intrapoduzetništva Izrada društvene igre na temu Testna faza društvene igre   GENIE rezultati bit će praktična i relevantna rješenja za mikro i mala poduzeća, dostupna besplatno i bez ograničenja u višejezičnim verzijama putem OER platforme. GENIE je sufinanciran iz programa Europske komisije Erasmus Plus i traje 24 mjeseca između siječnja 2022. i prosinca 2023. Projekt je prijavilo i provodi ga sedam organizacija iz šest europskih zemalja (Belgija, Hrvatska, Njemačka, Italija, Španjolska i Švedska ).   Uloga Sveučilišta u Dubrovniku (UNIDU) u projektu je izrada metodologije i mapiranje dinamike intrapoduzetništva pri čemu će se analizirati akademska/znanstvena literatura, te identificirati megatrendovi u korporativnom svijetu.  Osim toga, UNIDU će prikupiti i obraditi podatke prikupljene od ostalih partnera kako bi se izradio intrapoduzetnički profil specifičan za svaku analiziranu državu.  Na taj način kreirat će se prikaz mogućnosti i izazova, pokretača i inhibitora dinamike intrapoduzetništva za mala i mikro poduzeća.   Za više informacija o GENIE-u i drugim inicijativama Sveučilišta u Dubrovniku:   Centre for research of digital transformation CREDO University of Dubrovnik Department of Economics and Business Lapadska obala 7 20000 Dubrovnik https://credo.unidu.hr/index.php/en/ credo@unidu.hr   https://www.unidu.hr/epe/                                               Facebook: https://www.facebook.com/UNIDUcro/   YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC1-XE5pU7yYigYERsxD3XqQ   LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/unidu-cro/   Instagram: https://www.instagram.com/sveucilisteudubrovniku/?hl=en   Twitter: https://twitter.com/uniducro?lang=en  

Pročitaj više

Konzorcij

Partneri