EN | HR | ES | IT | DE | SV
Image

Završene istraživačke i analitičke aktivnosti

Inovativni GENIE model poduzetništva unutar poduzeća rezultat je istraživačkih i analitičkih aktivnosti u okviru projekta GENIE i od sada je dostupan na GENIE platformi https://genieproject.eu/assessment.php. Platforma nudi informacije o ciljevima, aktivnostima i rezultatima projekta. Inovativni GENIE model poduzetništva unutar poduzeća u mikro/malim i srednjim poduzećima (MMSP) sadrži mehanizme za implementaciju poduzetništva unutar poduzeća, a oni uključuju i angažiraju zaposlenike s ciljem razvoja novih ideja, poslovnih i upravljačkih procesa te proizvoda i usluga. Cilj modela je identificirati različite koncepte poduzetništva unutar poduzeća i odgovoriti na koji način se može uspostaviti poduzetnička kultura u poduzećima.

 

Model koji je pripremio projektni tim sedam partnera iz šest zemalja: Njemačke, Italije, Švedske, Belgije, Hrvatske i Španjolske predlaže mehanizme za mala i srednja poduzeća za implementaciju poduzetništva unutar poduzeća angažiranjem osoblja i menadžmenta za razvoj novih ideja, proizvoda i usluga te poslovnih i upravljačkih procesa s ciljem održavanja inovativnosti, konkurentnost i rasta.

 

 

GENIE model sadrži sljedeće elemente:

 • Koncepti unutarnjeg poduzetništva
 • Europski kontekst
 • Poduzetništvo unutar poduzeća u znanstvenoj literaturi
 • Pokretači i zapreke poduzetništva unutar poduzeća
 • Modeli upravljanja poduzetništvom unutar poduzeća
 • Okvir poduzetničkih politika unutar poduzeća
 • Najbolje prakse poduzetništva unutar poduzeća/naučene lekcije/studije slučaja velikih korporacija
 • Digitalna dimenzija poduzetništva unutar poduzeća

 

Prema ovom modelu, poduzetništvo unutar poduzeća se smatra pojavom u nastajanju koja odgovara novoj paradigmi i promjeni vrijednosti koju su mnoga poduzeća počela razvijati od početka prošlog desetljeća. Poduzetništvo unutar poduzeća može se poticati sljedećim aktivnostima:

 

 • Poticanjem proaktivnog razmišljanja, osjećaja inicijative i sudjelovanja u donošenju odluka
 • Podržavanjem razvoja trans-funkcionalnih vještina zaposlenika koji su ključni u jačanju njihovog novog statusa – i povezanih stavova
 • Doprinosom nastanku poslovnog okruženja koje daje priliku za stvaranje produktivnih i učinkovitih poslovnih odnosa
 • Stvaranjem mogućnosti za izražavanje i otkrivanje suprotnih mišljenja – na temelju kritičkih, racionalnih i efektivnih pretpostavki
 • Uspostavljanjem protoka međufunkcionalne i međuhijerarhijske povratne informacije za uzajamnu predanost i ponudu vrijednosti

 

 

Konzorcij

Partneri