EN | HR | ES | IT | DE | SV
Image
UTBILDNING

Gamification & Education to Nurture Intrapreneurship at Enterprise

GENIE:s innovativa utbildning i Intraprenöskap samverkar också med GENIE-spelet:
UTBILDNING utvecklas:

  1. Enligt Cedefop:s riktlinjer för läranderesultat
  2. Med tanke på anpassningen till den europeiska referensramen EQF (ursprungligen tänkt för nivå 3–5, kanske uppgraderas till 4–6 beroende på resultaten av PR2)
  3. På flera språk för överförbarhet, anpassningsbarhet och skalbarhet
  4. Enligt ett "modulärt upplägg" vilket möjliggör större frihet för användare till självständiga studier efter eget tycke, tillgänglighet, och inlärningsstilar.
  5. Baserat på fallstudier: moduler kommer innehålla så många fallstudier som möjligt i syfte att göra utbildningen konkret och lättförståelig.
  6. Med integrerad validering av kunskap, helt online, och administreras via plattformen. Varje modul har ett eget test som användare kan göra för att validera sin kompetensnivå och förvärv av kompetensen. Valideringen kan vara ett test, en frågesport, flervalsalternativ etc. Typ av validering anpassas efter modulens struktur/format/innehåll.
  7. Med möjlighet för användare att hämta och skriva ut sitt ”Deltagarintyg” och "Valideringsmärke": användare kan komma åt plattformen utan krav på inloggning.

Consortium

Partners