EN | HR | ES | IT | DE | SV
Gemenskap

Gamification & Utbildning för utveckling av Intraprenörskap i företagGENIE är också en plattform för att stötta en virtuella gemenskapen.

Involvering av GENIE:s associerade partnernas är väsentligt för ökad effekt och ökat värde av GENIE-projektet. Associerade partners ges här möjlighet till synlighet genom all projektverksamhet (särskilt i spridning), ges tidig tillgång till projektresultat och omnämnande i OER-plattformen.

Konsortium

Partners