EN | HR | ES | IT | DE | SV
Image
GENIE MODEL

Gamifikacija i obrazovanje u svrhu poticanja intrapoduzetništva u poduzeću

Inovativni GENIE model intrapoduzetništva u Mikro/malim I srednjim poduzećima (MSME). Navodi mehanizme za MSME poduzeća za provedbu intrapoduzetništva uključujući i angažiranje osoblja te menadžmenta za razvoj novih ideja, poslovnih i upravljačkih procesa, proizvoda i usluga – sve kako bi se potaknule inovacije, konkurentnost i rast MSME poduzeća.
Ovaj se inovativni model temelji na sljedećim elementima:

  1. Koncepti intrapoduzetništva
  2. Najbolje prakse unutar poduzetništva/naučene lekcije/studije slučajeva velikih korporacija
  3. Ekstrapolacija bitnih elemenata intrapoduzetništva u usporedbi s realnošću mikropoduzeća: značajke MSME poduzeća u odnosu na velike korporacije, tj. manja, manje resursa, manje strukturirana, lakše uočiti talent, skuplja za obuku/prekvalifikaciju, itd.
  4. Mjerilo gore navedenih elemenata s EU-ovim okvirom poduzetničkih kompetencija INNOVATION PR2 je velika inovacija: danas ne postoji ništa poput PR2 „Intrapoduzetnički inovativni model za MSME poduzeća“.


    Delving into intrapreneurship: developing an innovative Model for MSMEs

    Our research has mapped the current situation of intrapreneurship of EU Micro/Small/Medium Enterprises (MSMEs). As a result, we have produced an innovative Model that outlines mechanisms for MSMEs to implement intrapreneurship by engaging staff and management to develop new ideas, business and management processes, products and services - all to sustain MSMEs’ innovation, competitiveness and growth.


    Konačno izvješće   
Konzorcij

Partneri