EN | HR | ES | IT | DE | SV
Image
GENIE-modellen

Gamification & Utbildning för utveckling av Intraprenörskap i företag

Den innovativa GENIE-modellen för intraprenörskap i mikro/små och medelstora företag (MSMF:er). Den beskriver hur MSMF:er kan implementera intraprenörskap, som involverar och engagerar personal och ledning att utveckla nya idéer, affärs- och verksamhetsprocesser, produkter och tjänster - allt för att upprätthålla MSMF:ers innovations-, konkurrens-kraft och tillväxt över tid.
Denna innovativa modell bygger på följande element:

  1. Intraprenörskap, grunder/koncept
  2. Intraprenörskap, erfarenheter/lärdomar/fallstudier från stora företag
  3. Intraprenörskap, väsentliga delars anpassning till MSMF:ers realitet i jämförelse med stora företag. Faktorer så som storlek, mindre strukturstöd, färre resurser, etc. belyses.
  4. En jämförelse av ovanstående faktorer med ”EU Entrepreneurship Competence Framework INNOVATION PR2” visar på stor innovation: i dag finns det ingenting som liknar PR2:s "Intrapreneurship Innovative Model for MSME".


    Delving into intrapreneurship: developing an innovative Model for MSMEs

    Our research has mapped the current situation of intrapreneurship of EU Micro/Small/Medium Enterprises (MSMEs). As a result, we have produced an innovative Model that outlines mechanisms for MSMEs to implement intrapreneurship by engaging staff and management to develop new ideas, business and management processes, products and services - all to sustain MSMEs’ innovation, competitiveness and growth.


    Ladda ner konsolideringsrapport  
Konsortium

Partners