EN | HR | ES | IT | DE | SV

GENIE

Gamification & Utbildning för utveckling av Intraprenörskap i företag

Läs mer

Image

GENIE-modellen

Den innovativa GENIE-modellen för intraprenörskap i mikro, små och medelstora företag (MSMF:er)

Utbildning

GENIE:s innovativa utbildning om intraprenörskap bygger också på GENIE-spelet.

Svit & Dekalog

Detta är den sista delen av GENIE-pusslet för en komplett förmåga och integration av GENIE i ekosystemen för yrkesutbildning och mikroföretag (MSMEs).

Image
GENIE

Gamification & Utbildning för utveckling av Intraprenörskap i företag

GENIE har det mycket tydliga och konkreta målet att "bidra till mikro- och småföretags konkurrenskraft, tillväxt och innovation genom utveckling av innovativa utbildningsverktyg, lösningar och innehåll".

Läs mer

Konsortium

Partners

Nyheter

Pressreleaser

Gamification & Utbildning för utveckling av Intraprenörskap i företag

Gamification