EN | HR | ES | IT | DE | SV
Image

GENIE-projektet går i mål

Det 4:e och sista projektmötet för GENIE:s partnerorganisationer syftar till att granska kvaliteten på alla produkter som utvecklas och i synnerhet att ta upp frågor om hållbarhet och integrering av resultaten i alla partners framtida arbete.

Baserat på den mycket framgångsrika valideringsprocessen, som involverade fler intressenter än planerat och samtidigt med utmärkt feedback från de som var involverade i processen, slutfördes produkterna (utbildningsmoduler och GENIE-spelet).

Det arbete som hittills gjorts för att sprida resultaten har överträffat alla tidigare förväntningar. Mer än 400 000 intresserade parter och organisationer har redan nåtts online; mer än 110 000 har informerats om GENIE via analoga medier. 3 000 personer har redan använt GENIE-materialet och spelet har redan laddats ner nästan 300 gånger till deras egna datorer. Slutligen har hemsidan besökts mer än 80 000 gånger.

Konsortiet är optimistiskt för ytterligare och intensiv användning av intresserade intressenter i hela Europa. Det 4:e mötet ägde rum den 23-24 november 2023 på d-ialogo i Wuppertal.

Konsortium

Partners