EN | HR | ES | IT | DE | SV
Image

GiB/GENIE nätverkskväll

Den 23 november 2023 höll vi vårt 3:e nätverksmöte för vårt projekt "Gründen in Brandenburg" (svenska: Starta ett företag i Brandenburg). Alla deltagare fick möjlighet att berätta om den aktuella utvecklingen och utbyta idéer. Förutom uppstartsverksamheten i vår region presenterades även projektet "GENIE". CIT GmbH deltog i detta ERASMUS+-projekt tillsammans med sex andra europeiska partner. Tillsammans utvecklade partnerskapet en modell för att implementera intraprenörskap (dvs. entreprenörskap i mikroföretag och små och medelstora företag - MSME). Som ett resultat presenterade CIT GmbH utbildningsmoduler som förmedlar innehållet i ämnet. Dessutom utvecklades ett spel som låter deltagarna testa och fördjupa det de lärt sig om intraprenörskap. Spelet testades även under nätverkskvällen. Sammanfattningsvis lämnade deltagarna vår nätverkskväll med många intryck, ny kunskap och framgångsrikt etablerade kontakter.

Konsortium

Partners