EN | HR | ES | IT | DE | SV
Image

GENIE-projektet träffar HR-chefer och konsulter

GENIE-projektet – som finansieras som en del av Erasmus+-initiativet och pågår sedan början av 2022 – har utvecklat, testat och färdigställt en mängd olika utbildningsmaterial om intraprenörskap under de senaste 23 månaderna. Ett brädspel utformades också för att föra ut denna idé till företag på ett lekfullt sätt.

Som en del av det personliga evenemanget den 1 december 2023 i Stuttgart hade projektledaren för d-ialogo (ägaren Hans-Jürgen Dorr) möjlighet att inte bara presentera erfarenheterna och resultaten samt allt material i detalj för deltagarna, utan också att prova dem och diskutera dem. Intressenterna från företag och konsultbranschen var entusiastiska över innehållet och metodiken för att överföra detta ämne till de anställda.

Konsortium

Partners