EN | HR | ES | IT | DE | SV
Image

GENIE-projektet främjar entreprenöriellt tänkande och agerande bland de anställda

GENIE-projektet, som finansieras av det europeiska Erasmus+-initiativet, syftar till att bidra till MSME:s konkurrenskraft genom att utveckla praktiskt orienterade verktyg som utbildningsmaterial och ett spel. Syftet är att främja entreprenöriellt tänkande bland anställda i intraprenörskap samt att öka medvetenheten om detta viktiga ämne bland studenter, utbildningsanordnare, nykomlingar och intressenter.

Som en del av evenemanget som stöddes och organiserades av d-ialogo och Institute of Ergonomics vid RWTH Aachen University (IAW), fick Hans-Jürgen Dorr, koordinatör för GENIE-projektet, möjlighet att presentera och spela alla verktyg och GENIE-spelet. Målgruppen av forskare var mycket öppen för det intraprenörskapsmässiga arbetssättet och ser detta - även för sin egen framtida verksamhet i andra organisationer - som en bra möjlighet att använda medarbetarnas innovationsförmåga och engagemang och på så sätt säkerställa konkurrenskraften.

Projektet kommer att slutföras i slutet av 2023 - den enastående responsen i de offentliga medierna och användbarheten av allt material under de kommande åren garanterar ytterligare spridning av materialet.

Konsortium

Partners