EN | HR | ES | IT | DE | SV
Image

Gamification och Utbildning för att vårda Intraprenörskap i våra företag: GENIE-plattformen lanserades

GENIE-plattformen, som erbjuder information om projektets mål, aktiviteter och resultat, är nu online (https://genieproject.eu/). Plattformen kommer att innehålla all projektets information, resultat och utgångar.

 

GENIE strävar efter att erbjuda signifikanta lösningar för implementering av intraprenörskap hos företag genom att använda gamification och utbildning, som har det tydliga målet att bidra till konkurrenskraft, tillväxt och innovation hos MSME. Detta kommer i sin tur att utkristalliseras till utvecklingen av en innovativ uppsättning utbildningsverktyg, såsom leveransen av GENIE-brädspelet.

 

Denna användarvänliga plattform har utvecklats av konsortiets spanska partner, IWS (Internet Web Solutions), och kommer ständigt att uppdateras av partnerskapet som helhet under projektets genomförande. Plattformen är tillgänglig på sex språk (engelska, spanska, svenska, tyska, kroatiska och italienska) och består av följande delar, optimerad för olika enheter och webbläsare:

 

HEM: avsnittet introducerar användare till GENIE-plattformen genom att upplysa:

  • GENIE-modellen
  • Utbildning
  • Handbok & USPAR

 

PROJEKT: fungerar som ett projektprogram, inklusive information om bakgrund, uppdragsbeskrivning och hur GENIE strävar efter att samla internationella aktörer relaterade till yrkesutbildningsområdet för att materialisera en produkt som innehåller mångfacetterade lösningar.

 

PARTNERS: beskriver de partners som är involverade i projektet.

 

MODELL: I detta avsnitt visas GENIE-modellen, som bygger på begrepp om intraprenörskap, bästa praxis/fallstudier, jämförelse mellan MSME och stora företag och rikt märkning med olika EU-ramar.

 

UTBILDNINGEN: inkluderar utbildning i form av minikurser och operativa verktyg i en fri, flerspråkig modalitet.

 

Handbok & USPAR: kompletterar bilden för GENIE-projektet, inklusive riktlinjer och operativa dokument för utveckling av intraprenörskap för EU:s mikroföretag.

 

GEMENSKAP: att involvera så många associerade partner(s) som möjligt och sprida ordet om GENIE till användare, mål, allmänheten och slutliga mottagare.

 

NYHETER: att vara uppdaterad med GENIE’s senaste utvecklingen.

 

 

IWS kommer att vara den tekniska partnern, som ansvarar för skapandet av plattformen, dess underhåll, anpassning och funktion, och kommer också att bidra till genomförandet av alla projektsteg och faser.

 

GENIE förvaltas av sju partner från sex länder, dvs. Tyskland, Italien, Sverige, Belgien, Kroatien och Spanien, och medfinansieras av Europeiska kommissionens Erasmus+-program.

Konsortium

Partners