EN | HR | ES | IT | DE | SV
Digitalt intraprenörskap: Framtidsutsikter och Utmaningar
Lärandemål

Mål Klicka för att läsa  

I slutet av denna modul kommer du att kunna:

• Lär dig mer om digitalt intraprenörskap och hur det fungerar
• Hur du marknadsför intraprenörskap i ditt företag
• Hur man blir en framgångsrik intraprenör

Introduktion. Vad är digitalt intraprenörskap?

Digital transformationKlicka för att läsa  

Digital transformation kan ses som ett nytt sätt att göra affärer. Förutom implementeringen av ny teknik, kräver denna typ av transformation också en förändring av företagskulturen.

Denna typ av process medför innovation, vilket i sig leder till mer innovation. Transformation och innovation är nyckelorden på dagens marknad.

För att leva upp till dessa förändringar behöver företag utveckla en kultur som stimulerar medarbetarnas proaktivitet och stödjer intraprenörskap.

Definition av intraprenörskapKlicka för att läsa  

Termen intraprenörskap avser den uppsättning färdigheter och kompetenser (som är ett kännetecken för entreprenörskap) som utnyttjas för att upptäcka och utnyttja nya affärsmöjligheter med lönsam potential och för att skapa innovation inom ett befintligt företag.

Medan entreprenören är den som skapar innovation genom att starta ett nytt företag, agerar intraprenören inom det företag där han eller hon arbetar och tar inte personligen ekonomiska risker.

Därför är intraprenörskap ett sätt att tänka och arbeta som blandar personligt initiativ och sysselsättning på ett dygdigt sätt.

The intrapreneurKlicka för att läsa  

En intraprenör är en person inom ett företag som tar direkt ansvar 

för att översätta en affärsidé till en säljbar produkt. 

Det finns ingen särskild prototyp som beskriver entreprenörstänkandet. Det är en kombination av olika element (attityder och färdigheter) som väl representerar intrapreneurens tvärvetenskapliga karaktär.

 •     Kreativitet och nyfikenhet
 • Proaktivitet
 • Observationsförmåga
 • Osäkerhetstolerans
 • Benägenhet att riskera
 • Experimenterande
 • Godkännande av misslyckande
 • Kommunikation
 • Samarbete
 • Resiliens

 

Modeller för intraprenörskapKlicka för att läsa  

I Grow from Within föreslog Robert C. Wolcott och Michael J. Lippitz (2007) 4 referensmodeller för företagsentreprenörskap (intraprenörskap) organiserade i två dimensioner:

Hur man stöder digitalt intraprenörskap

Hur man hittar intraprenörerKlicka för att läsa  

Det första steget är att hitta intraprenörer inom företaget för att stödja dem och ge dem det utrymme de behöver för att växa, utveckla sin potential och föra innovation till företaget.

 

För att identifiera dem kan du först leta efter anställda med egenskaper som

 • Engagemang för jobbet och företaget
 • Anpassningsförmåga
 • Intern motivation (inte driven av vinst)
 • Självförtroende
 • Proaktivitet
Intraprenörial kulturKlicka för att läsa  

 

 

1) Identifiera intraprenörerna i företaget
2) Upprätta meritokrati
3) Stärk medarbetarna (med beslutsfattande och oberoende)
4) Öka risktagandet
5) Var transparent och ge individer tillgång till information
6) Ge tid och utrymme (att tänka utanför boxen och komma med idéer och lösningar)
7) Lär medarbetarna att vara lösningsarbetare
8) Erkänna intraprenöriella framgångar och belöna intraprenörer
9) Främja samarbete och sund konkurrens
10) Tillhandahålla resurser

 

 

Practical activitiesKlicka för att läsa  

- Kommunicera företagets utmaningar till medarbetarna och bjud in dem att aktivt hitta lösningar

- Belöna både innovatörer och deras chefer

- Ge en utbildning om det intraprenöriella systemet som kommer att stärka intraprenörer och lära chefer hur man stöder dem

- Organisera utställningar av dina anställdas idéer för att inspirera de andra och underlätta skapandet av ett intraprenöriellt team

- Arrangera workshops om idéutveckling, lagarbete och intraprenöriellt tankesätt och färdigheter

- Skapa dedikerade medel för att finansiera projekt som initierats av dina anställda

 

- Belöna dem som tar ansvar för sina misstag, anpassar sig och hittar en lösning

- Förbättra även små idéer (börjar med små budgetar) och bjud in dina anställda att göra detsamma

- Involvera medarbetarna genom att ständigt kommunicera dina förhoppningar för företaget

 

SponsorerKlicka för att läsa  

Chefer beter sig annorlunda när de möter potentiellt intraprenöriella anställda: de kan blockera sin väg eller stödja dem. Chefer som vägleder och stöttar sina medarbetare i skapandet och förverkligandet av en idé kallas sponsorer. Sponsorer är minst lika viktiga som den typ av företagskultur som ska främja digitalt intraprenörskap i ditt företag.

Ur praktisk synvinkel hjälper sponsorer sina anställda både genom att vägleda dem under förverkligandet av idén och genom att förespråka, berömma och aktivt söka resurser för sina intraprenörer att komma åt.

För att främja sponsring kan företaget organisera utbildningar för chefer om hur man är effektiva sponsorer och uttryckligen ge dem behörighet att fungera som mentorer.

Rekommendationer och tips för intraprenörer. Do's and Don'ts

Allmänna tipsKlicka för att läsa  

Studera ditt företag
Studera dess styrkor och svagheter, de utmaningar den står inför och dess företagsvärden. Denna information kan inspirera och vägleda dig i genomförandet av projekt på ett sammanhängande sätt.

Bli expert

Bli expert på ditt företags produkter och tjänster, hur det fungerar och dess dynamik.
Bli en ledare
Dela dina kunskaper och färdigheter för företagets bästa och vara en aktiv problemlösare.
Do's and Don'tsKlicka för att läsa  

DO... DON'T...
üAnpassa dig till företagets mål
üSök råd
üFörbered bra presentationer av dina idéer
üObservera aktivt
üFatta beslut
üFokus på problemlösning
üUtmana reglerna

X   Var rädd för att misslyckas
X   Räkna med att ha alla svar
X   Bli bekväm
X   Var rädd för att ta risker
X   Var otålig
X   Spela säkert
X   Förringa ditt arbete, idéer och prestatione

 

Slutsats

Viktiga takeawaysKlicka för att läsa  

Bra gjort! Nu vet du mer om:

• Intraprenörskap och digital transformation
• Hur man främjar en intraprenöriell kultur och sponsring
• Egenskaperna hos en intraprenör och hur man blir en framgångsrik



Nyckelord

Digitalt intraprenörskap, intraprenörer, intraprenöriell kultur

Mål:

I slutet av denna modul kommer du att kunna:



• Lär dig mer om digitalt intraprenörskap och hur det fungerar

• Hur du marknadsför intraprenörskap i ditt företag

• Hur man blir en framgångsrik intraprenör


Beskrivning:

Digital transformation kan ses som ett nytt sätt att göra affärer. Förutom implementeringen av ny teknik kräver denna typ av omvandling också en förändring av företagskulturen. För att leva upp till dessa förändringar behöver företagen utveckla en kultur som stimulerar medarbetarnas proaktivitet och stödjer intraprenörskap.
Termen intraprenörskap avser den uppsättning färdigheter och kompetenser (som är ett kännetecken för entreprenörskap) som utnyttjas för att upptäcka och utnyttja nya affärsmöjligheter med lönsam potential och för att skapa innovation inom ett befintligt företag. En intraprenör är en person inom ett företag som tar direkt ansvar för att översätta en affärsidé till en säljbar produkt.
 

Bibliografi
Consortium

Partners