EN | HR | ES | IT | DE | SV
Upravljanje inovacijama u intrapoduzetničkim organizacijama
Ishodi učenja

CiljeviKliknite za čitanje  

Na kraju ovog modula moći čete: 

• Objasniti značenje i složenu prirodu upravljanja inovacijama unutar organizacija
• Identificirati čimbenike kojima organizacije moraju upravljati kako bi postigle uspjeh u inovacijama
• Identificirati aktivnosti koje obavljaju ključni pojedinci u upravljanju inovacijama unutar organizacija

Pojam i priroda upravljanja inovacijama

Pojam inovacijeKliknite za čitanje  

• Inovacije su srž organizacijskog uspjeha

• One pomažu tvrtkama da se lakše razlikuju od svojih konkurenata

• Mogu se pronaći u svim sektorima i u mnogim oblicima

• Obično razlikujemo inovacije proizvoda, procesa, organizacije i marketinga

• Razlikuju se po stupnju novosti (radikalno naspram inkrementalnog)

• Desno su neki od načina na koje inovacije mijenjaju naš svijet

Kako se stvaraju inovacije?Kliknite za čitanje  
Što je upravljanje inovacijama?Kliknite za čitanje  

• Upravljanje inovacijama odnosi se na identifikaciju, rekonfiguraciju i implementaciju svih resursa relevantnih za stvaranje i komercijalizaciju inovacija.

• Inovativne organizacije moraju uzeti u obzir organizacijske, tehnološke, financijske, infrastrukturne, ljudski kapital i mnoge druge interne sposobnosti unutar poduzeća i njegovog inovacijskog ekosustava

• Inovacija počinje kreativnom idejom pa organizacije moraju obratiti posebnu pozornost na upravljanje kreativnošću na individualnoj i organizacijskoj razini

• U intrapoduzetničkim organizacijama ti su problemi još izraženiji. Ograničen skup internih resursa kao primarnog ekosustava i baze znanja znači da pogreške mogu biti skupe, pa čak i kobne za budućnost organizacije.

• To prisiljava organizacije da biraju između stabilnosti i kreativnosti

Čimbenici koje treba uzeti u obzir u upravljanju inovacijama

Kreativnost nasuprot stabilnostiKliknite za čitanje  

Organizacijske dileme u upravljanju inovacijama

Stabilnost

• Donosi rutine relevantne za dnevne operacije
• Omogućuje natjecanje danas

Kreativnost

• Postavlja temelje za inovacije
• Sadi sjeme za sutrašnje natjecanje

• Kako organizacije rješavaju dilemu inovacija?

• Razlikuje se prema životnoj fazi organizacije

• Uzmimo primjer Facebooka (Meta)
      Je li Facebook u prvim godinama postojanja bio više naklonjen kreativnosti ili stabilnosti?
      Kakva je situacija danas?

• Prijelaz s kreativnosti na stabilnost može dovesti do mirnog života i ugroziti organizacijsku konkurentnost

Neizvjesnost i potraga za znanjemKliknite za čitanje  

• Inovacija je rješavanje neizvjesnosti

• Neke od stvari koje organizacije trebaju uzeti u obzir u upravljanju inovacijama

• Neizvjesnost izlaza (što kupci žele)

• Nesigurnost procesa (kako isporučiti ono što kupci žele)

• Odgovori na ova pitanja traže se u neizvjesnosti

• Karta neizvjesnosti prikazuje četiri uobičajene inovacijske strategije

• Razlikuju se po stupnju nesigurnosti proizvoda i procesa, od visoke do niske

• Odabir strategije ovisi o tržišnim uvjetima, anticipaciji trendova i unutarnjim mogućnostima

U potrazi za znanjem organizacije djeluju u prostoru pretraživanja:

• Iskorištavanje: Stabilan okvir za razvoj inkrementalnih inovacija. Fino ugađanje postojećih proizvoda i suradnja s etabliranim partnerima. Sve ulogedefinirane i poznata istraživačka pitanja.
• Ograničeno istraživanje: Pomicanje granica „poznatog” Nove tehnologije mogu se razvijati, ali unutar postojećeg okvira. Poslovni model stabilan.
• Promjena okvira: izvan okvira. Permutacija postojećih resursa i elemenata u okolišu.
• Koevolucija: Visok stupanj eksperimentiranja. Novi dominantni okvir. 

Interni čimbeniciKliknite za čitanje  

• Upravljanje internim znanjem

• Kada bi organizacija „X” znala ono što ne zna

• Organizacije često posjeduju znanje kojeg nisu svjesne

• Upravljanje inovacijama također zahtijeva iskorištavanje internog znanja.

Mnogi čimbenici iz prethodnih slajdova oblikovani su organizacijskom strukturom. Otvoreno je pitanje olakšava li više fleksibilnosti ili hijerarhije uspjeh upravljanja inovacijama. Obično razlikujemo organske i mehaničke strukture. Neke stvari koje treba uzeti u obzir prilikom strukturiranja vašeg inovacijskog tima.

Ključni pojedinci, alati i metodologije u upravljanju inovacijama

Ključni pojedinci u upravljanju inovacijama unutar organizacijeKliknite za čitanje  

• Upravljanje inovacijama ovisi o određenim pojedinačnim ulogama odgovornim za:

• Tehnologiju
• Vanjske veze
• Razvoj proizvoda
• Motivaciju 

• Trott (2018) daje pregled ključnih pojedinačnih uloga u upravljanju inovacijama

Ključni alati i metodologije u upravljanju inovacijama unutar organizacijeKliknite za čitanje  
Zaključci

Ključni zaključciKliknite za čitanje  

Dobro obavljeno! Sada znate više o:

• Relevantnosti upravljanja inovacijama
• Čimbenicima koje treba uzeti u obzir u upravljanju inovacijama
• Alatima, metodama i ulogama u upravljanju inovacijamaKljučne riječi

Inovacije; Upravljanje inovacijama; Kreativnost; Neizvjesnost

Ciljevi:

• Objasniti značenje i složenu prirodu upravljanja inovacijama unutar organizacija

• Identificirati čimbenike kojima organizacije moraju upravljati kako bi postigle uspjeh u inovacijama

• Identificirati aktivnosti koje obavljaju ključni pojedinci u upravljanju inovacijama unutar organizacija


Opis:

Ovaj modul se bavi upravljanjem inovacijama u intrapoduzetničkim organizacijama. Kroz tri cjeline dotiče se tema o važnosti upravljanja inovacijama, čimbenika koje organizacije trebaju uzeti u obzir pri upravljanju inovacijama te ključnih uloga, alata i metodologija za uspješno upravljanje inovacijama

Bibliografija

(1)    Tidd, J., Bessant, J. 2013. Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change, 5th edition. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
(2)    Trott, P. (2018). Innovation Management and New Product Development. 6th edition. Pearson
(3)    Stojcic, N., Hashi, I. and Orlic, E. (2018). Creativity, innovation effectiveness and productive efficiency in the United Kingdom. European Journal of Innovation Management, 21(4)
(4)    Dabic, M., Stojcic, N., Simic, M., Potocan, V., Slavkovic, M. and Nedelko, Z. (2021). Intellectual agility and innovation in micro and small businesses: The mediating role of entrepreneurial leadership. Journal of Business Research, 123

Consortium

Partners