EN | HR | ES | IT | DE | SV
Image
HANDBOK & USPAR

Gamification & Utbildning för utveckling av Intraprenörskap i företag

Detta är den sista delen av GENIE-pusslet som kompletterar bilden för ett fullständigt införande, och integrering av GENIE i ekosystemen för yrkesutbildningar till mikroföretag (MSMF:er) över hela Europa och full utrullning av utbildning och brädspel.
Detta projektresultat är strukturerat i två huvudelement:

 1. "GENIE - Handbok" är en uppsättning riktlinjer för användare i mikroföretag och i yrkeshögskolor till stöd för att kunna nyttja, anpassa och införa GENIE-utbildningen och brädspelet. Handboken är utvecklad baserad på återkoppling från de partners som implementerar GENIE och användare/studenter som använder GENIE.
  Dessa återkopplingar och indata möjliggör en validering baserat på användning i en verklig miljö.

  Handboken innehåller:
  1. Lärarhandledning, i form av anteckningar, till coacher / utbildare / lärare i yrkesutbildningssystemet. Handledning ger stöd till hur GENIE-utbildning används och genomförs med studenter och anpassas beroende på yrkesutbildningens syfte (inledande, kontinuerlig, högre / formell, icke-formell)
  2. Bruksanvisning och regler för brädspelet
  3. Rekommenderade sätt att använda brädspelet
  4. Möjliga sätt att integrera GENIE i företagsaktiviteter, såsom grupputveckling, personalaktiviteter etc.

 2. Intraprenörskapets USPAR för MSMF:er är det dokument avsett att ge stöd till ”Call To Action" för intressenter och företrädare för yrkesutbildningar, utveckling/marknadsföring/stöd till mikroföretag och mikroföretag. "USPAR" är svengelska för ”Unique Selling Points (UPS)” och har som mål att vara det stöd som driver på och öppnar dörren för GENIE-modellen för intraprenörskap och dess införande i en mängd mikroföretag verksamma i Europa, och väcka intresse och övertygelse om att det finns en stor outforskad potential och innovationskapacitet som sitter sysslolös i europeiska mikroföretag som skulle kunna aktiveras av intraprenörskap.

Konsortium

Partners