EN | HR | ES | IT | DE | SV
Personlig utveckling och intraprenörskap: växande självmedvetenhet och mindfulness
Lärandemål

Mål Klicka för att läsa  

I slutet av denna modul kommer du att kunna:

• Identifiera egenskaperna hos en intraprenör
• Inse mervärdet av att tänka och agera som en intraprenör
• Att känna till betydelsen och de viktigaste dimensionerna av mindfulness och självmedvetenhet i samband med intraprenöriell handling
• Framgångsrik övning och användning, baserat på modulens insikter, för att utnyttja självmedvetenhet och mindfulness i det dagliga livet och arbetet

Egenskaper och fördelar med intraprenörer

Individuella egenskaper hos en intraprenörKlicka för att läsa  
Personlig utveckling som förutsättningKlicka för att läsa  
Fördelar med intraprenöriellt beteende för anställdaKlicka för att läsa  

Med bättre självinsikt och mindfulness

Stärk för mindfulness för att utveckla intraprenörer

DefinitionKlicka för att läsa  
EffekterKlicka för att läsa  
Utveckling och praktikKlicka för att läsa  

Mål att utveckla mindfulness:

För att träna detta finns det några övningar

Integration i det dagliga livet och arbetetKlicka för att läsa  
Stärka självmedvetenheten för att utveckla intraprenöriellt beteende

Definitioner och egenskaperKlicka för att läsa  
UtvecklingsfaserKlicka för att läsa  

Reflektion av din styrka och svagheter

Reflektion av tankemönster

Övning för specifik situation:

 

Integration i det dagliga livet och arbetetKlicka för att läsa  
Slutsats

Viktiga takeawaysKlicka för att läsa  

Bra gjort! Nu vet du mer om:

• Egenskaperna hos en intraprenör
• Mervärdet av att tänka och agera som en intraprenör
• Personlig utveckling som förutsättning för intraprenöriellt beteende
• Betydelsen och de viktigaste dimensionerna av mindfulness
• De positiva effekterna av mindfulness
• Betydelsen och de viktigaste dimensionerna av självmedvetenhet
• Faserna av utveckling av självmedvetenhet
• Framgångsrik övning och användning för att utnyttja mindfulness i det dagliga livet och arbetet
• Framgångsrik övning och användning för att utnyttja självmedvetenhet i det dagliga livet och arbetetNyckelord

Mindfulness, Självmedvetenhet, Intraprenöriellt beteende, Intraprenöriella egenskaper, Styrkor, Svagheter, Psykologisk hälsa, Motståndskraf

Mål:

I slutet av modulen kommer du att kunna:• identifiera egenskaperna hos en intraprenör

• erkänna mervärdet av att tänka och agera som en intraprenör

• att känna till betydelsen och de viktigaste dimensionerna av mindfulness och självmedvetenhet i samband med intraprenöriellt handlande

• framgångsrik övning och utnyttja, baserat på modulens insikter, för att utnyttja självmedvetenhet och mindfulness i det dagliga livet och arbetet


Beskrivning:

Modulen "Personlig utveckling och intraprenörskap: växande självmedvetenhet och mindfulness" illustrerar hur man utvecklar intraprenöriellt beteende genom personlig utveckling. Mer mindfulness leder till en högre grad av självinsikt. Båda är relevanta för att bli intraprenör.

Bibliografi

(1)    AOK Gesundheitsmagazin (2021). Selbstbewusstsein stärken – die besten Tipps. https://www.aok.de/pk/magazin/wohlbefinden/selbstbewusstsein/selbstbewusstsein-staerken-die-besten-tipps/.
(2)    Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y. and Van Den Brande, L. (2016). EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework. EUR 27939 EN. Luxembourg (Luxembourg): Publications Office of the European Union; 2016. JRC101581. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC101581.
(3)    Coles, N. A., Larsen, J. T., & Lench, H. C. (2019). A meta-analysis of the facial feedback literature: Effects of facial feedback on emotional experience are small and variable. Psychological Bulletin, 145(6), 610–651. https://doi.org/10.1037/bul0000194.
(4)    Hisrich, R. D. (1990). Entrepreneurship/intrapreneurship. American Psychologist, 45(2), p. 209–222.
(5)    Keng, S.-L.; Smoski, M. J.; Robins, C. J. (2011). Effects of Mindfulness on Psychological Health: A Review of Empirical Studies. Clinical Psychology Review, 31(6), p. 1041–1056.
(6)    Sala, A., Punie, Y., Garkov, V. and Cabrera Giraldez, M. (2020). LifeComp: The European Framework for Personal, Social and Learning to Learn Key Competence, EUR 30246 EN, Publications Office of the European Union. ISBN 978-92-76-19417-0, doi:10.2760/922681, JRC120911. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC120911.
(7)    Mindfulness (n. d.). In: Cambridge Dictionary. Retrieved from: https://dictionary.cambridge.org/.
(8)    Yela Aránega, Y., Del Val Núñez, M. T., Castaño Sánchez, R. (2020). Mindfulness as an intrapreneurship tool for improving the working environment and self-awareness. Journal of Business Research, 115, 186-193.

Consortium

Partners