EN | HR | ES | IT | DE | SV
Image
GENIE

Gamification & Utbildning för utveckling av Intraprenörskap i företag

GENIE har det mycket tydliga och konkreta målet att "bidra till mikro- och småföretags konkurrenskraft, tillväxt och innovation genom utveckling av innovativa utbildningsverktyg, lösningar och innehåll".
Detta övergripande projektmål detaljeras sedan i specifika mål: - uppgradera befintliga yrkesutbildningar med innovativt innehåll om utveckling av entreprenörskap - utveckla nya lösningar och gamification för yrkesutbildningar - förbättra involveringen av personal i MSMF:ernas tillväxt- och konkurrensstärkande arbete - förbättra möjligheter till arbetsintegrerat lärande för personer redan i arbete samt för nya på arbetsmarknaden genom arbetstillfällen i MSMF:er. GENIE är ett projekt inspirerat av gamification och intraprenörskap för förbättrade yrkesutbildningar som leder till ökad konkurrenskraft för mikroföretag. Projektets namn är ett medvetet val då det påminner om den "magiska anden", som traditionellt avbildas som fängslad i en flaska (eller oljelampa) och beviljar önskningar när den kallas på genom gnuggning på flaskan / lampan. Tack vare partners stora fantasi, kreativitet, och erfarenhet kan projektets innovativa lösningar liknas vid ”GENIE i lampan” för många MSMF:er inom EU. GENIE bygger i stort på gamification, men inte i den "traditionella" betydelsen av gamification. GENIE:s angrepp för gamification bygger på konceptet för innovativ Human Resource Management (HRM), eller på ren svenska innovativ personalhantering där personal engageras och uppmuntras att samskapa med hjälp av innovativa tekniker och metoder för grupparbeten och rollspel vilket leder fram till det intraprenörskap GENIE strävar efter – vilket ger ökad tillväxt inom EU – en verklig transnationell samskapande kraft för att:

  1. Förverkliga transnationellt kontaktskapande och utbyte mellan olika entreprenöriella förutsättningar. GENIE sammanför länder med starka beroenden till sina mikroföretag. Var och en av dessa MSMF:er kan bidra till att skapa nya europeiska produkter genom partnerskap med där olika MSMF:er bidrar med unika tillvägagångssätt för samma utmaning (tänk på Tyskland, Italien och Spanien)
  2. Mångfald och kompletterande olikheter hos alla involverade organisationer förstärker GENIE:s gränsöverskridande dimension: alla partners är leverantörer av yrkesutbildningar (i olika miljöer och sammanhang), och alla är involverade i stöd till entreprenörskap.
  3. Mångfalden ovan förverkligas i en verkligt gränsöverskridande och transnationell dimension som gör det möjligt för GENIE att förmedla utbytet från och mellan olika förutsättningar, verkligheter, metoder, arbetstekniker och modeller för entreprenörskap. GENIE är ett resultat av dessa olika perspektiv på entreprenörskap, yrkesutbildning, och tjänster för mikroföretag. Medskapandeprocessen för GENIE är en stor innovation i sig självt, och skapar förutsättning för utveckling av kraftfulla verktyg för MSMF:er och deras förmåga till ökad konkurrenskraft genom intraprenörskap. GENIE utvecklar nya lösningar, moduler, och innehåll för utbildning. Dessa är kompatibla med Cedefop (för läranderesultat) och i linje med EQF.
Dessutom är GENIE en realisering av ramverket EntreComp då det sammanfogar intraprenörskap med delar av EU-kommissionens DIgComp 2.1 och ramverket EntreComp. GENIE genomför också jämförelser av sina utbildningsverktyg och lösningar med andra relevanta EU-verktyg, så som EURES, Europass och ESCO

Konsortium

Partners