EN | HR | ES | IT | DE | SV

Genie Game

Spelare
Motståndare


Spelets mål

GENIE är ett spel för anställda och chefer i mikro, små och medelstora företag, för konsulter och stödorganisationer från de mest olika områdena i vår ekonomi och samhälle. Spelet har utformats med ett tydligt mål: att visa upp värdet av intraprenörskap på ett underhållande sätt, eftersom det stärker innovativiteten och konkurrenskraften hos både företag och deras anställda. På detta sätt kan anställda ta en aktiv och engagerad roll, förbättra processer och genomföra gemensamt definierade mål med eget ansvar.
GENIE-spelet handlar om innovation, engagemang och entusiasm inom ett företag som har införlivat kärnvärdena av intraprenörskap till skillnad mot vanliga tävlingar, som sällan eller aldrig skapar ett engagemang hos anställda.
Ni är GENIE-teamet. Samarbete är det enda sättet att slå motståndaren.

Spelets innehål

• GENIE spelplanen
• 2 spelpjäser (GENIE-teamet och kompetensen)
• 1 tärning
• 44 chanskort
• 55 frågekort

Spelets förberedelser

• Ta ut spelpjäser och ställ upp dem framför er
• Placera frågorna och chanskorten bredvid GENIE spelplanen – med baksidan uppåt (textsidan nedåt).
• Placera båda spelpjäser på utrymme passande namnet "start".

Spelregler

• Turas om att slå tärningen inom laget.
• Spelpjäsen flyttas framåt så många steg som tärningen indikerar.
• Om pjäsen landar på en vit ruta, flyttar konkurrenten fram 1 kvadrat.
• När eran pjäs hamnar på en frågeruta, dra en fråga kort, läs kortet högt, och diskutera och kom fram till ett gemensamt svar. Om svaret är korrekt flyttar ni fram en kvadrat. Om ert svar är felaktigt flyttar eran konkurrent fram en kvadrat. Om konkurrenten flyttar till en frågeruta kan ni svara på frågekortet för konkurrenten: om ni svarar korrekt förblir konkurrenten på rutan och ni fortsätter att slå tärningarna som vanligt. Om ni svarar felaktigt för konkurrenten, flyttar konkurrenten framåt samma antal steg som tidigare. Om konkurrenten går vidare till en chansruta kommer de erfordrade aktiviteterna att utföras.
• När ni landar på en chansruta, flytta spelpjäsen som det beskrivs på kortet.

Slutet av spelet

• Genie-laget vinner utmaningen om de går i mål före konkurrenten.


Consortium

Partners