EN | HR | ES | IT | DE | SV
Image

Znanstveni centar izvrsnosti za školsku efektivnost i menadžment (ZCI-SEM)

Znanstveni centar izvrsnosti za školsku efektivnost i menadžment (ZCI-SEM) osnovan je oko istraživanja koje za cilj ima pružiti značajan znanstveni doprinos u području školske efektivnosti i menadžmenta. Taj doprinos će biti prepoznatljiv u smislu identifikacije novih varijabli i odnosa u globalno priznatim teorijskim modelima, koji se odnose na ostvarivanje školske efektivnosti te u empirijskom testiranju tog modela.

Voditelj ZCI-SEM-a je prof. dr. sc. Jurica Pavičić, redoviti profesor u trajnom zvanju i dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Osim Ekonomskog fakulteta-Zagreb kao nositeljice ZCI-SEM-a, institucije partneri su i Ekonomski fakultet-Split, Filozofski fakultet-Split i Institut za društvene znanosti Ivo Pilar.

Diseminacija i implementacija rezultata istraživanja otvorit će mnoge mogućnosti za umrežavanje i međunarodnu suradnju, a očekuje se i da će privući mlade istraživače, zainteresirane za multidisciplinarno istraživanje u području obrazovanja. Tako stvorena mreža istraživača i institucija trebala bi postati vidljivom i dugotrajnom okosnicom za daljnji razvoj izvrsnosti hrvatskog istraživanja u području obrazovanja. Očekuje se da će privući i nove članove i potaknuti razvoj benchmarkinga s najrazvijenijim europskim obrazovnim sustavima, kao i razvoj dobre prakse u menadžmentu i osnivačkom upravljanju u osnovnim i srednjim školama.

Rezultati primijenjenog istraživanja ZCI-SEM-a će biti prepoznatljivi u smislu unapređenja mehanizama podrške akterima školskog menadžmenta i osnivačkog upravljanja, kao i mehanizama eksterne evaluacije i osiguranja kvalitete u školama. Pritom se očekuje da će se hrvatski obrazovni sustav izdvojiti kao izvor dobre prakse u europskom kontekstu.

Istraživački tim ZCI-SEM-a ima relevantno istraživačko iskustvo, kako u raznovrsnosti znanstvenih društvenih i humanističkih područja kojima se bave, tako i kroz usmjerenost na praktično sudjelovanje u obrazovnoj politici i upravljanju. Praktična dimenzija kompetencija istraživačkog tima odnosi se na značajno iskustvo u obrazovnom/akademskom menadžmentu i osnivačkom upravljanju, iskustvo u projektnom menadžmentu te pružanje kratkoročnih i dugoročnih ekspertnih usluga u okviru obrazovnih/akademskih/neprofitnih projekata i institucija, financiranih od strane EU.

Pročitaj više

Konzorcij

Partneri