EN | HR | ES | IT | DE | SV
Image

Innovativt projekt för att göra ämnet intraprenörskap tillämpligt på små företag och mikroföretag - GENIE-projektet har godkänts.


In November 2021, the Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung (Erasmus+ National Agency in Germany) communicated the approval of the proposal GENIE – Gamification & Education to Nurture Intrapreneurship at Enterprise within the framework of the KA2 Cooperation for Innovation and the Exchange of Best Practices – Strategic Partnerships for Adult Education.


Europeiska kommissionen kräver helt klart att företagen blir mer innovativa och dynamiska. Ofta finns det anställda i företagen som har få möjligheter att engagera sig i entreprenörstänkande till företaget. Särskilt i små och mikroföretag saknas instrument och koncept för att involvera medarbetarna mer i affärsprocessen. Intraprenörskap – entreprenörsbeteendet hos anställda i företaget – stärker företagens flexibilitet och främjar ansvar och frihet för de anställda. Syftet med GENIE är att utveckla utbildningar och verktyg för att främja och förankra intraprenörskap i dessa företag.


I detta sammanhang kommer partnerna att genomföra ett antal tydligt definierade verksamheter som kommer att leda till att konkreta och operativa resultat uppnås, t.ex.


• Analys av befintliga instrument i partnerländerna
• Utveckling av GENIE-verktyg för utveckling och genomförande av intraprenörskap
• Utveckling av ett brädspel i ämnet
• Testfas av brädspelet


GENIE-resultaten kommer att vara praktiska och relevanta lösningar för mikroföretag och småföretag, tillgängliga i flerspråkiga versioner, utan kostnad och utan begränsningar via OER-plattformen. GENIE samfinansieras av Europaparlamentets Erasmus Plus-program och varar i 24 månader mellan januari 2022 och december 2023. Projektet lämnades in och genomförs av sju organisationer från sex europeiska länder (Belgien, Kroatien, Tyskland, Italien, Spanien och Sverige).


Det sista multiplikatorevenemanget (ME) kommer att organiseras av den svenska partnern CCG i Gothenburg med målet att presentera och dela testresultaten för GENIE-projektet, och syftet att sprida och synliggöra det utbildningsmaterial och interaktiva brädspel som skapats för att införa intraprenörskap i Micro/Small & Medium Enterprises (MSMEs). CCG kommer att uppmana nationella beslutsfattare och lokala myndigheter att främja antagandet av GENIE och dess resultat, eftersom OER-plattformen och det utbildningsmaterial som riktar sig till små företag och mikroföretag är huvudsyftet. CCG kommer också att bjuda in företrädare för det lokala företags- och utbildningsekosystemet för att främja GENIE-projektet som en god praxis för europeisk samarbetsanda. För att täcka alla projektresultat kommer det gemensamma företaget att ordnas mot slutet av projektet, vilket kommer att möjliggöra största möjliga genomslagskraft och deltagande av minst 20 nationella företrädare för målgrupper, intressenter och allmänheten. CCG kommer att presentera plattformens funktioner genom praktiska demonstrationer och DEMO-videor, samt den tillgängliga utbildningen, vilket ger användarna full kunskap om innehållet och verktygen som utvecklats för GENIE-projektet.


GENIE
Gamification & Education To Nurture Intrapreneurship at Enterprise
The European Commission's support for the preparation of this publication does not constitute an
endorsement of the content that reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for the use made of the information contained therein.


För mer information om GENIE och andra CCG-initiativ:
Adilhan Adil
adilhan.adil@ccgeurope.com
+46 73 542 38 88

Konsortium

Partners